/ קורות חיים

גימלאי חברת החשמל בן 69, אב לשלושה וסב לחמישה.