כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

הידע שלי הוא פרשנות ( אני חייב לציין - אטאיסטית )לניכתב בעיתונות ולנאמר בחדשות השונות !