/ קורות חיים

אני מחנך בבית ספר יהודי במדינת קונטיקת