כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

אני אוהב לכתוב את הדעה הפוליטית שלי.