/ קורות חיים

במשך 45 שנים עבדתי כרופא ילדים, בבי"ח צהלון ביפו ובבי"ח וולפסון בחולון ובקופ"ח מכבי. במשך כ-18 שנים אני כותב ב"עצמאיטון" - עיתונם של הרופאים העצמאיים של "מכבי" ובשנים האחרונות בעיתון של בי"ח וולפסון - נושאים שונים הקשורים לרפואה, לחיי יום-יום, ורשימות בנושאים שונים. כסטודנט כתבתי ברשת "דבר".