כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

איש משטרה לשעבר ומבלה בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב לצורך עיסוקי ולכן ניתן להביא סיפרורים בתחום הפלילי כולל צילומים לדאבוני אין לכם נושא של התחום הפלילי על כן אבקשכם להוסיף תחום זה בלת ברירה בחרתי בנושא "אקטואליה"