/ קורות חיים

כאן אני מביע את דעותי האישיות אפשר לנסות לשכנע אותי אחרת אי אפשר לצור אורה של שפה לא יפה או מכובדת גזענות וכולי