כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון   |  כללי

/ קורות חיים

מתעניין בפוליטיקה וספורט, מנסה לגרום לדברים המסובכים להראות פשוטים יותר