כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

אחרי שנים בתפקידי כלכלה וניהול, במקביל כותב הטור הכלכלי בירחון "נעמת", כיום יועץ ומרצה למנהלי חברות ובעלי עסקים. התמחות במימון ופיתוח עסקים, שזה בעברית שיפור המצב הכספי ומעבר לתחומי פעילות מחוללי רווח. לשאלות מקצועיות - [email protected]