/ קורות חיים

עם כישרון סאטירי מבוזבז של שנים רבות.............