כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  כללי   |  ביטחון

/ קורות חיים

יועץ למערכות ניהול ואסטרטגיה. יליד 1930, רמת השרון. ילדות ונערות בקבוצת שילר. בית ספר כדורי, פלמ"ח במלחמת העצמאות, מדריך בנגב בימי העלייה ההמונית בשנות ה–50, אוניברסיטה י-ם. יזם ומנכ"ל של המכון לייעוץ ולמידע, יזם ומנכ"ל של המדרשה לציונות חברתית, יו"ר המרכז לשלום במזרח התיכון, יזם של פרויקטים עמק התנ"ך ופארק התנ"ך. מחבר של פרסומים: לקראת "ציונות חברתית", "היהדות הישראלית". "יוזמה מדינית מקדימה על ת

8910111213141516