/ קורות חיים

גדל בבית חרדי, אך יצא מהמותג המכובד "חרדי", ומקיים את מצוות האל בדרכיו המגוונות. בן 26. עשה צבא ואוהב להביע את דעתו, שלפעמים ימנית לפעמים שמאלנית, לפעמים מרכז ולפעמים אינה דעה נחרצת, על מדינתנו המקסימה. חושב שאי אפשר להיות ימני יותר מידי כאן. וגם לא שמאלני, לפעמים פשוט צריך לשרוד פה וזהו.

1