כללי אוולין כ"ץ כוהן-צדק
צילום ואומנות פריה אן קווהזי
1