פוליטי דוד סנדובסקי
חברתי שמשי חנוך
חברתי יואב כהן
1