פוליטי צבי כסה
חברתי צבי כסה
ביטחון צבי כסה
פוליטי הראל פיק
פוליטי דוד סנדובסקי
פוליטי הלל עזרא
פוליטי משה דוד
חברתי יהודה בר יוסף
פוליטי הראל פיק
12