פרשת השבוע דוד דרומר
חברתי משה חסדאי
פרשת השבוע אהובה קליין
פרשת השבוע דוד דרומר
חברתי משה חסדאי
12