שירה סימה גלאור
חברתי דוד אשל
טבע ובעלי חיים אליהו שמש
1