ישיבת קבינט מיוחדת במצריים לאחר צאת בני ישראל

פרעה מכנס ישיבת קבינט בטחוני לאחר יציאת בני ישראל ממצרים כהכנה לפני בדיקת מבקר הממלכה

ישיבת ממשלה מיוחדת במצרים לאחר יציאת מצרים
פרעה – מסה אל חיר ושוקרען שהגעתם בן לילה לישיפה מיוחדת של הקבניט? קיבנט?
קטבג? קיבינימט? וואלה אף בעם לא הסלחתי להפין את המילה הזאתי
שר האוצר – אומרים קבינט אני חושף
פרעה – אה שוקרען, רגע מי אתה בכלל? ולמה אתם עם מסכות? בורים היה לפני חודש?
שר הבטחון – וואלאק אתה אמרת בטלבון שזה ישיבה סודית אז לא רצינו שמישהו שופו אותנו אז אנחנו מחובשים.
פרעה – טוף עכשיף אתם בפנים אז אפשר כפר להוריד את המסכות.
שר המשטרה – כוס אוחתום וואלאק לא ראיתי כולום כול אל דרך, כמעט עסר אותי בוליס בדרך ואני הוזיר אל
בוליס איזה בושות, ואללה הרבצתי לסוס והוא רס כאילו יש לו בלבל בתחת, מזל שהסוסים של
הבוליס כאלה מעפנים יענו חטיאירים ולא יכולים לתבוס אותי.
פרעה – טוב אז יש לנו בה את הוזיר השורטה – יעננו וזיר אל בוליס, וזיר א- דחרה – יענו וזיר אל אסכריה – יענו
ספא, ווזיר אל מליה יענו וזיר אל בוכטות ומי זה הדפר הזה?
שר המשטרה – הא זה סתם מג'נון מה תבסתי בדרך, הוא הלך על הכפיש ככה מתנדנד כומו מסטול,
רסה לתבוס טרמב למה אין לו איפה לגור - הוא הומסל או הומסנטר - ואללה לא יודע איך אומרים את זה
בידיוק באינגלית, אמר לי שהוא עופד זר מן רומניה, שו הדא רומניה? יש לנו בועלים משמה?
שר האוצר – כן אנחנו אישרנו להפיא כמה אלפים בועלים לעפוד בבנין במקום אל יהודים, תבדוק אם יש לו רישיון
שר המשטרה – שו רישיון? למה יש לו סוס?
שר האוצר – לא יא אהבל – רישיון עפודה בלי זה הוא לא יכול לעפוד.
שר המשטרה – אתה רואה? ידעתי משו לא בסדר אצלו – אז תבסתי אותו והכנסתי בניידת - וזיר אל בוליס או לא בוליס,
פרעה – אוסקוט כולם. זה ישיבה סודית יאללה תוסיא אותו מבה
שר המשטרה – אי לא יכול בוס
פרעה – למה לא יכול?
שר המשטרה – (מרים יד הקשורה אליו) וואלאק אתה לא רואה? הוא קשור אלי, לא יכול ללכת ואם ילך בטח ייבול
לא חראם?
פרעה – אז תשחרר אותו יא אהבל
שר המשטרה – אי אבשר, אין לי מפתח, חשפתי ניתן לו אקסת לישון בה ואחר כך נשחרר אותו בתחנה.
פרעה - פסדר אם כבר הוא בה אז הוא יכול לפחות לרשום ברוטוקול
שר הבטחון – אבל אתה אמרת זה סודי לא?
פרעה – טוב אז אם ככה אז תשים לו את המשקפיים שלך שלא יראה אותנו ותסתום לו את האוזניים שלא ישמע כלום
שר הבטחון – ואללה זה רעיון מסויין (מרכיב לו את משקפי השמש שלו) נו אתה רואה משהו?
רומני – כן אני רואה במבוק
שר בטחון – לכתופ אתה יודע?
רומני - קצת, אני שסה (6) חודשים פה בארץ
פרעה – מסויין, זה בידיוק מה אנחנו מחבשים (מושיט לו דפדפת) תרשום מה אתה מפין– בסדר?
טופ בסדר בואו נמשיך. אחרי מה קרה עם בני ישראל מה ברחו לנו ככה בתאום ולא יכולנו לתבוס אותם,
אני מפחד מה יבוא מפקר המדינה ויקים ועדת חקירה וכולנו נלך הביתה. אז בואו נדבר עכשיו לפני יהיה מאוחר.
שר האוצר – אפל באמת מאוחר כבר שעה תלתה (מראה לו על השעון שבידו)
פרעה – לא לזה התכוונתי יא אהבל שכמוך, קודם כל הוא ישאל איך זה? באמת עכשיו שאני רואה אתכם גם אני שואל
איך זה שכול איל ספאחיילים, סוסים, כולום מתו בים ואתם נמצאים בה?
שר הבטחון – אני הייתי בישיפה ושלחתי את הרמטכ"ל שלי עם החיילים,
פרעה – ואתה וזיר אל בוליס?
שר המשטרה – אני עשיתי סדר בכניסה לים שלא יהיו בקקים
פרעה – ואתה וזיר אל בוכטות?
שר האוצר – אני הייתי ער כול הלילה עם הבקידים של האוסר לחשף כמה כסף הפסדנו אחרי שהם ברחו, ואם כבר
מדברים על זה איפה אתה היית אדון ראיס אל מוזרה?
פרעה – אני בדיוק קפרתי את הבן שלי מה מת בגלל היהוד ימח שמם ושלחתי את הסגן שלי...אללה ירחמו (כולם בוכים )
טוף בואו נמשיך, אני לא מפין איך איל יהוד באו פה שבעונה אלף (70000) ושמעתי ברחו עכשיו כמעט
שבעה מליון??
שר האוצר – טייב מה רסית שיעשו אחרי העפודה? אין להם טלפיזיה? אין סינמה, אז כל לילה .. אוחבוט (עושה תנועה...)
פרעה – כן אפל הם עבדו עבודת ברך אז מאיפה נשאר להם כח לזיגי זיגי? וחוס מזה הרי זרקנו את כול אל וולד זכר
לתנינים בנילוס כדי שבחורות שלהם יתחתנו עם בחורים שלנו ויעשו לנו הרבה ילדים וחלאס אל יהוד?
שר הבטחון – כן אפל אתה שכחת משהו קטן יא ראיס, אצל מג'נון יהודים ילד נחשף על בי המאמא ולא
הבאבא ככה שכל מה אנחנו חשפנו יצא מסרים יצא איל יהוד!
פרעה – עכשיו יש עוד נושא שלא הפנתי (מוציא הגדה של פסח) השב"כ שלנו מצא מסמך סודי שהוציאו אל יהודים וקוראים
לו "הגדה של בסח" ואללה כמה כזבים ושקרים יש שם עלינו, אבל יש שמה נושא סודי שהשב"כ שלנו עוד לא עלה
עליו והם נתנו לו קוד סודי באותיות. דצ"ך עד"ש באחב"
שר הבטחון – באמת בהתחלה זה נשמע לנו כמו משהו בערבית, עדש זה נשמע כמו עדשים ובאחב נשמע כמו אחבקי – יענו
אוהב אותך, באמת לא יודע מה הם מתכפנים בזה
שר האוצר – תראה לי רגע את הדף (פרעה מושיט לו את ההגדה ומסמן לו) ..... רגע תביאי את הדבים ( מושך בכח)
רומני – למה אתה לקחת זה דפים מה אני לכתוב?
שר האוצר – אוסקוט יא מסטול ( הופך את ההגדה ומחפש) זה כתוב בה (פה) בעמוד הבא יא אהבלים שכמוכם, זה
העשרה זבטות שהביאו לנו הכלפים האלה. דם, ספרדע, כינמת, וכל החרטה הזה עד שהרגו לנו את
כל הבנים שלנו (כולם משתפכים שוב בבכי)
שר המשטרה – ואללה זה אתה אשם יא ראיס, אני זוכר אחרי קיבלנו סתא (6) זפטות זרקו עלינו פתאום אבנים גדולות
מהשמיים, ובא אליך זה המלעון המגמגם הזה מוסא וביקש שתתן להם ללכת ואתה עקשן כמו פרד לא
הסכמת, ואז הפיאו לנו את הגוקים שאכלו לנו כל השדה ואחר כך גנבו לנו את השמש ובסוף הרגו לנו את
הילדים (שוב כולם משתפכים בבכי כולל הרומני)
שר הבטחון – מה אתה בוכה גם כן אתה?
רומני – גם אני בן שלי קטן ברומניה אצל מאמא שלו עד אני לעשות מספיק כסף לשלוח להם.
פרעה – טופ אין לנו זמן עכשיו לשמוע השטויות שלך, אני רוצה להזכיר לכם והנה ואזיר אל בוכטות נמצא בה למה לא
שחררתי את היהוד
שר האוצר – נכון אני אמרתי בישיפה שאסור לפרוץ את מסגרת התקציפ, היום זה היהוד שופתים ומחר זה עמים
אחרים יפואו בדרישות דומות ולא נוכל לעמוד בזה. אם היינו נכנעים להם מי היה ממשיך לפנות את
ביתום ורעמסס אתם אולי? אז הבאתי רומנים יותר זול
פרעה – אתם איתי יחד במנחוס הזה ואללה אם אני נופל אתם הולכים יחד אתי הביתה.
שר האוצר – ואללה אנחנו איתך יא ראיס עלא עיני ועלא ראסי. (בלווי תנועות לעיניים ולראש)
שר המשטרה – עלא עיני ועלא ראסי (בלווי תנועות)
שר הבטחון - עלא עיני ועלא ראסי. (בלווי תנועות)
פרעה – עלא כיפאק, עכשיו מישהו יכול להסביר לי מה קרה שמה בים? איך הם עפרו כול אל יהודים עם ילדים, גפרות
וחטיארים ואנחנו כל אל חיילים אמיסים בספא שלנו טפעו בים?
שר המשטרה – תראה יא ראיס ואללה אני הייתי שם והיה כזה רוח חזקה ובתאום כול אל מים ברחו מן ים,
בחיית אללה ראיתי כול אל דגים נשארו ברסבה מילאתי כל עגלה שלי בלוקוסים,
ברבוניות וגם כמה בס והבאתי לגיפרת שלי שתעשה על האש....
פרעה – הפנתי אותך יא מג'נון לא יכולת לעסור אותם שלא יעפרו? ואלק איזה מין בוליס אתה נתת להם ככה
לפרוח?
שר המשטרה – אפל אתה נתת להם לפרוח אתה לא זוכר? אמרת לי לדאוג שלא יפריעו להם רק שיסתלקו מבה ולא יחזרו
אף בעם בגלל הרגו בנים שלנו (כולם משתפכים בבכי)
פרעה – מעלש יותר טופ ככה, הם באו לבה כי לא היה להם אוכל באישראיל והיה להם כל כך טופ
כאן שהתחילו להפיא ילדים כמו ז'וקים שיהיו לנו עוד ברזיטיםכאילו חסר לנו משלנו, ואללה כל כך הרבה
שכבר בקושי נשאר לנו מה לאכול.
שר האוצר – אני יכול לסבר לכם שהאוכל במחסנים חלאס עוד מעט נגמר,
פרעה – בחייאת אללה אתה סודק, שיחזרו מאיפה שהם באו, עכשיו ילכו במדבר בלי לחם ומיים מאצלנו, הם עוד יתחננו
שנחזיר אותם לבה אפל אנחנו לא ניתן להם להיכנס, אתם הבנתם את זה?
שר הבטחון - עלא עיני ועלא ראסי (בלווי תנועות)
שר המשטרה - עלא עיני ועלא ראסי (בלווי תנועות)
שר האוצר - עלא עיני ועלא ראסי. (בלווי תנועות)
פרעה – טופ אז אנחנו מוכנים למפקר המדינה, תראה לי את הברוטוקול מה כתבת?
רומני – אני לא כתבת כלום למה הוא לא מחזיר לי דפים
פרעה – אה יופי מצויין, אני נועל את הישיבה הסודית הזאת שבעצם בכלל לא היתה כי אף אחד לא היה בה – ולא כתפו
שום דפר, תשימו עוד בעם את המסכות והמשקפיים כשאתם יוצאים החוצה. שוקראן וסאלם עליכום.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל