תשובה לשאלה האם עתיד המשיח לבוא בקרוב לבית של חב"ד ?

הרמב"ם: "המשיח תמיד יהיה בעתיד". משמעות האמירה: "המשיח הוא תקוות האנושות". מכיוון שאין גבולות לרע ולטוב והעולם קיים רק כ-ששת אלפי שנים. אם האנושות מדרדרת, אין לשפוט שהמצב הרע מצריך משיח להצלת האנושות. זה נכון גם ההפך: בתהליך שבו החברה האנושית הולכת ומשפרת את המוסר החברתי לטובת כולם, קשה למצוא נקודה ברורה שהמציאות אכן כל-כך טובה: אבל בלי משיח...

ביאת המשיח??? לא בקדנציה הזאת של עולם הפוליטיקה העולמית...

תשובה לשאלה האם עתיד המשיח לבוא בקרוב לבית של חב"ד ?
לדעתי, אין לכך אפילו סיכוי קטן...
היום הוא יועץ חרום לקב"ה בנושא "אל תבטיח יותר מאבטיח..."
תאריך 16.12.19 עדכון 05.08.2019

הרמב"ם: "המשיח תמיד יהיה בעתיד".

משמעות האמירה: "המשיח הוא תקוות האנושות". מכיוון שאין גבולות לרע ולטוב והעולם קיים רק כ-ששת אלפי שנים.
אם האנושות מדרדרת, אין לשפוט שהמצב הרע מצריך משיח להצלת האנושות.
זה נכון גם ההפך: בתהליך שבו החברה האנושית הולכת ומשפרת את המוסר החברתי לטובת כולם,
קשה למצוא נקודה ברורה שהמציאות אכן כל-כך טובה: " רואים שעדיין לא זמן המשיח".
היהדות חיה כשלושת אלפים וחמש מאות שנה. נשאלת שאלה שאין לה תשובה: "כמה שנים עתיד העולם להתקיים?
אי אפשר לתת תשובה אנושית. הסיבה: את העולם ברא "הכול יכול שברא הכול דומה לצלמו ביקום נצחי".
משמע: אם הקדוש-ברוך-הוא נצחי, כלום ישמיד פעם את הארץ, על תושביה-שאינם בני-מצווה ואיתם גם מחזיקי התורה?
אני נוטה לתשובה: "אם התורה היא נצחית הרי גם הנושאים אותה על גבם וליבם גם הם נצחיים.
אם ככה נשאלת שוב שאלה: האם לאחר שלושת-אלפים שנה בעולם שבו ליהודים יש מקום מרכזי, אבל אנחנו מיעוט שבמיעוט,
האם אנו ראויים למשיח רק לאחר כמה אלפי שנים מתוך הנצח?
הרי חכמים אמרו שבואו של המשיח מחייב אותנו להיות יהודים מושלמים
. האם מתוך נצח השנים שעברו מלפני המבול ואחריו, מוקנים לנו את המפתח ליהדות מושלמת?.
אם כן, העולם היה צריך לקבל את המשיח יחד עם אדם וחווה. ואז היהדות הייתה מושלמת מלכתחילה...???
ועוד שאלה: אם המשיח יבוא תוך עשר שנים מהיום, מפני שהיהדות תהפוך למושלמת בכוח האמונה באלוקים, שהראה לנו את שלמותו.
מה עם שאר האומות: כלום הנצרות והאסלאם יקבלו את המשיח כמו היהודים?
או אולי שנאתם תגבר עליהם פי מאה על העלבון שספג משיחם של אלה, ונביאם של האחרים.
כלום מיליארדי המאמינים באלוהיות המזרח הרחוק יישארו בחוץ?
זה בלתי אפשרי. אלוקים לא ברא את אומות העולם כדי להשמידם עם בוא המשיח ליהודים,
אם כך אז מתי יבוא המשיח?
הצהרה: "אני מאמין בבואו של משיח בבוא הזמן !".
אם כך מתי יבוא משיח? הצהרה: "אני לא אחיה כשמשיח יבוא".
העם היהודי לא היה העם-הנבחר אם כל ההיסטוריה שלו לא-הייתה כוללת:
- "היווצרות-לאום ייחודי בכלי-הקודש שהיו באבות והאימהות של העם היהודי".
- עבדות במצרים.
- משה ואהרון ביציאת מצרים.
- ארבעים שנות סבל בהליכה במדבר.
- מעמד הר-סיני.
- השמדת כל דור-העבדים במצריים.
- הכניסה והכיבוש של כנען.
- ההיסטוריה הידועה עד חורבן בית-שני.
- הפצת העם היהודי בכל הארצות בעולם למרות מיעוט בני-העם.
- שתילת מצוות עשרת-הדיברות בחוקות של העמים הנאורים ו/או מוסלמים ונוצרים.
- מלחמת-העולם השנייה, השמדת ששת-מיליוני יהודים, הרס עצום באירופה, הרבה מיליוני-הרוגים של אומות-העולם.
- שיבת-ציון במאה-ועשרים.
- שנאת המוסלמים והנוצרים למדינה היהודית
- חיזוק המדינה היהודית הקטנה בכל ענפי ההשכלה, התרבות, הכלכלה, החינוך, והביטחון, עם חוסן צבאי של מעצמה עולמית.
- יצירת גלות מוסלמית גדולה בתוך כל ארצות-המערב.
- סכסוך בין-לאומי בין הארצות-המוסלמיות.
- עבדות נשים וילדים במאות העשרים והעשרים-ואחת.
- שחיתות-פוליטית בכול העולם, כולל ישראל.
- מנגנון איחוד בארצות אירופה ומנגנון איחוד האומות-המאוחדות שמרכזו בארה"ב.
- חייו ומותו של "רבינו הגדול, המגדלור במדבר" הזמן שלנו, הלוא הוא הרב שניאור הרב הנצחי של חב"ד.
לא אלאה את קוראי בניתוח והסברה של כל סעיפי המציאות-הבונה שהקב"ה הביא על עולמנו הכואב.
אסתפק בהסברת הסעיף הראשון והאחרון.
ובכן: "העולם לא יזכה למשיח בתקופה שהרוע או הטוב עדיין לא הגיעו לשיא".
כן. נכון. לצד שיא הרוע שתחתיו סובלים מאות מיליונים של יצורי אנוש, יש את הטובים בבני- אנוש, ובתוכם יש גם שעדיין הם-לא בני-ברית.
הסיבה: "כאשר האנושות ביחד עם היהדות יחליפו את האמונה שלהם באמונה
שמעל-לכל "האלוקים שנתן את התורה לעולם, הוא האלוקים היחיד".
שאר הדמויות המרכזיות באמונת-הגויים: הם נביאי אמת של דתם שאלוקי-היקום שלח לצורך המרת הדתות-האליליות לדת שממזגת את דתם הקודמת עם האמונה באל-אחד. העולם הזה מאוכלס באנשים שהם "בשר-ודם" עם כל החיוב והשלילה של אופיו של "בשר ודם". מאחר והקב"ה ידע מראש שזה מה שיהיה ביציר-כפיו בערב שישי הראשון, והיה צורך להתאים לו העולם ואת התנאים שבהם הטוב-שבאדם ינצח את הרע-שבאדם. הנוסחה להפיכת הרע-שבאדם לטוב-שבאדם טמונה בתורה שאלוקים נתן בסיני.


יש מירשם ל"משיח עכשיו" חוק פלילי למי שעובר עליו. החוק "את השנוא שיעשו לך, אל תעשה לאחרים....

וזאת התחזית האישית שלי על העתיד לבוא:

הערה:.
יסוד התחזית שלי על שמונים-שנות-היסטוריה מואצת עברו מול-עיני ואוזניי, מול ציפיותיי ואכזבותיי.
הסתכלות אחורה לתולדות האנושות החל מהמאה העשירית. אבחון ההתפתחות ההיסטורית של העולם המערבי, של יהודי העולם,
של הטכנולוגיה ובעיקר השינויים שחלו בחיי האנשים בארצות הנאורות ובמזרח-התיכון. למעשה,
כל התחזית שלי התקיימה כבר בעבר... כי אילולא התקיימה, הדתות הנוצריות והאסלאמיות לא היו בעולם,
אמריקה לא הייתה מתמלאת במאות מיליוני מהגרים, לא הייתה קמה מדינת ישראל. הקומוניזם לא היה נופל ואירופה לא הייתה מתאחדת
אפריקה אינה בשלטון זרים, וסין לא הייתה מפתח למדינת מפתח בעולם של היום.

ההתפתחות ההיסטורית בחמישים השנים הקרובות. (קצת פחות או יותר...).
א. הרוע-והחוסר לדלים ילך ויגדל. התעשרות מיעוט אנשים-רעים תלך ותגדל ותגיע למצב שהעשירים לא ידעו מה אפשר לעשות בעושרם
.
ב. תקום תנועה של "אנשים-טובים למען טוב-לאנושות".

ב.1. התנועה תתחיל בארץ-ישראל. היא תהייה במסגרת התנדבותית-פרטית.

ב.2. התנועה תתפוס תנופה. היא תתפרס בכל הארץ. "הטובים" יזהרו מפני התגנבות הרעים לשורות הטובים.

ב.3. בהרבה בארצות-תבל תקומנה חברות מקומיות של "אנשים-טובים למען טוב-לאנושות".

ג. יקום ארגון בין-לאומי של אטלט"ל ("אנשים-טובים למען טוב-לאנושות ").
מרכזו יהיה סמוך לארגון מדינות אירופה. הסיבה: כאן עובדת האחדות האנושית.

ד. "התנועה למען היות-טוב" הבנויה מההתארגנויות המקומיות,
תהייה למפלגה פוליטית שתשאף להיות המפלגה של כול האנשים הטובים במדינה.

ה. ההנהגה של "התנועה למען היות-טוב", תבנה על אנשים המנהיגים היטב התארגנויות-המקומיות.
הבחירות תהיינה דמוקרטיות והביקורת הרשמית של התנועה תעקוב אחר התנהלות הפעילויות של התנועה.

ו. כאשר ההתארגנות של "האנשים-הטובים" תהייה מוצלחת, העם יצביע עבור מתן השילטון במדינה ל"התנועה למען היות-טוב".

ז. הצלחת התנועה היהודית-ישראלית במדינת-ישראל תדרבן את התנועות הלאומיות בארצות העולם הרחב.

ח. "התנועה למען היות- טוב" תהיה אחראית לחקיקת "חוקת החברה הטובה בישראל" .
החוקה חייבת להיות מבוססת על החוקה האזרחית על-פי תורת-משה-מסיני". עם-זאת, אסור שהחוקה תקבל אופן דתי.
להערכתי, אם היא תשקף את מצוות האדם לאלוקיו, לעולם החוקה לא תתקבל בארצות האחרות.
על החוק לתת הגנה מלאה לכל אזרח בלי משוא-פנים. החוקה תבנה דפוס של חוק-אזרחי העוסק בחיי יום-יום בתחומים:
מוסר חברתי, סוציאלי ("חברתי" משמע חוקים שמופנים לכל פרט בחברה.

"סוציאלי" משמע דאגה לילדים, צעירים, מבוגרים, נכים, משפחות נצרכות וכדומה).
על החוקה מוטלת החובה להדגיש סלידה מוחלטת בשחיתות אישית, חברתית, אזרחית, כלכלית, ולאומית.
ההיבט המעשי רומז-לי-מראש שהצלחת התוכנית: "השלטון האזרחי והבין-לאומי לידי הטובים שבעם",
תצליח כאשר הרוע יגיע לדרגה שרוב העם ירצה תשובה למצוקתו.


למעשה יש כבר סימנים שבאירופה בארצות "איטליה, צרפת, אנגליה, שוודיה, ויוון" העמים כבר הגיעו
לנקודת משבר עם השילטון המרכזי בגלל חוסר שביעות רצון מהתנהלותו החברתית והכלכלית.
מה שחסר שם כבר-עכשיו זאת המודעות שהצלחת המהפכות האזרחיות צריכות להתבצע על-ידי אנשים
שהאידאולוגיה שלהם דומה לאידאולוגיה המוצגת במאמר זה.
אני מאמין שהתורה ניתנה לאנושות והופקדה בידיהם של צאצאי שלושת האבות וארבעת האימהות בדיוק למצב שהגענו איליו בימים אלה.

אני מקווה שהמאמר הצנוע יגיע לידיהם של "אנשים שרוצים להיות טובים", שיהיו מוכנים להיכנס לפעילות מקומית ואזרחית כדי לארגן קבוצות מקומיות של אנשים כמוהם.
אני, יגאל בור, הוגה המאמר, הגעתי 'בעזרת-השם' לגיל שנושק לשמונים-שנה ואיני יכול לקבל על עצמי עבודה ציבורית ישירה. עם זאת אני שואף להיות מעורב בתכנון פעילות שתביא את הרעיון במלאו לציבור הרחב. זה לא קשה. כשהייתי צעיר בעשרים-וחמש שנים עשיתי את זה בקהילת המועצה-האזורית אפעל, וקודם-לכך "בתעשייה האווירית לישראל", וקודם-לכך בחינוך ילדים-בישראל לעבודת-כפיים.
ולכל אישה ואיש שיתנדבו-בעם, בעזרת-השם, נעשה ונצליח –אמןאהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל