אל ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי

מסמך זה בא לתבוע ממנהיג צה"ל לתקן מעוות חינוכי. צה"ל מוצא לראוי לחזק בנוער יְסודֵי זהות ותרבות יהודית ישראלית. בתולָדות של 3000 שנה יש 250 השנים של העת החדשה,

מסמך זה בא לתבוע ממנהיג צה"ל לתקן מעוות חינוכי. צה"ל מוצא לראוי לחזק בנוער יְסודֵי זהות ותרבות יהודית ישראלית. בתולָדות

אל ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל
רב אלוף אביב כוכבי
מצבי כסה,
מכובדי,
מסמך זה בא לתבוע ממנהיג צה"ל לתקן מעוות חינוכי.
צה"ל מוצא לראוי לחזק בנוער יְסודֵי זהות ותרבות יהודית ישראלית. בתולָדות של 3000 שנה יש 250 השנים של העת החדשה, בהן התממשה הברכה לאברהם "ונברכו בך כל משפחות האדמה". תרומת בני ישראל בשנים אלה לתרבות העולמית ולגאולת העם במדינתו הן, הן הרלוונטיות לבני ימינו להעמיק זהות וגאווה לאומית. לימוד תולדות העם בעת החדשה בצבא נמצא חסר. מעוות זה חייב לתקון.

המאומנים בצה"ל על הסוגיה החינוכית הזאת הם הרבנים. אלה אינם אמונים לספר את סיפור "היהדות הפתוחה" בעת החדשה שהביאה לשחרורנו מעָם-עָבר לעָם-עָתיד ולהישגי פסגות בתרבות העולמית, מצד אחד, ובתקומה הלאומית, מצד שני.

מסמך זה תובע שבמקביל לשדרת הרבנים המאומנים לעניין – יאומנו שליחי "היהדות הפתוחה" המיומנים ללמד לבני/ות צה"ל – קצינים וחיילים - את עלילות העם ב – 250 השנים של העת החדשה, שהן יותָרָת הָהֶצְדק לגאוות זהות לאומית ותרבותית ואנושית לימינו.

מהעיתונות למדתי שנזפת ברבנים בצה"ל ללמדם שרק המפקדים נותנים הוראות לחיילים ולא נציגי ארגונים חוציים. כך גם לא נכון שהם הבלעדיים ללמד חיילים/ות זהות ותרבות ישראלית יהודית. הרבנים שהוסמכו לנושא עניינם זהות ותרבות אמונית היסטורית. "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" (סעדיה הגאון). עפ"י מהפכת הזהות הלאומית אומתנו אומה בלאומיותנו.
וכאן ההחמצה לפרט בה: בתולדות העם 250 השנים האלה היו לפאר היצירה היהודית בכל הדורות. ואי אפשר ללמד ולחנך חייל/ת בני הארץ בלי למלא אמתחתם הרוחנית וגאוותם בחומרי הזהות והתרבות והנורמות של רוב רובו של העם היהודי בימינו בארץ ובעולם.

בדתיותנו הוצאנו עצמנו לגלות של צידוק הדין. במאה ה – 18 באה ההשכלה. במלחמת תרבות בשלה המהפכה שאתה חזרנו להיסטוריה ולארץ שלנו: מהפיכת "היהדות הפתוחה" - אל הזהות הלאומית והמודרנה והתנועה הציונית והמדינה. המרנו תפילות למאבק מדיני - לנרמל את הקיום היהודי כעם בין עמים ומדינה בין מדינות. להרחיב את גבולות התרבות והעיסוק אל מרחב היצירה האינסופי של האנושות ואל זו הלאומית במדינה עברית – בשפה עברית – בתרבות עברית.

היהדות הפתוחה חילצה עָם-עָבָר אל המודרנה כעם-עתיד והביאה להישגי פסגות במעגלי התרבות העולמית והיצירה הלאומית.
• בתרבות העולמית לא אפשר לספר אותה ללא התרומות של גדולי היוצרים היהודים. אלה שהשתחררו מ"החדש אסור מן התורה" אל כל מרחבי התרבות והמדע ומשלחי היד שהעולם מזמן.
• בזהות הלאומית העתקנו תפילות אל המדיניות, אל מגרש המעצמות המתגוששות לתבוע את זכותנו "לצדק האנושי" שעל פיו לכל עם יש הזכות לריבונות. הוא אשר עשתה הציונות מהרצל ועד החלטת האו"מ ב – 29 בנובמבר 47. והקמנו את המדינה ואת הישראליות שהיא פאר היצירה בכל הדורות, ב – 3000 שנה.
250 השנים האלה הם הָהֶצְדֶק הנמרץ להזדהות וגאווה לאומית.
על הפלנטה של הזהות הלאומית והמודרנה קמה מדינת ישראל. חייל/ת ישראלי ראוי שיידע את אלה הדברים וישיג בהשגתו איך צלחה ההרפתקה להקים מדינה לעם אומלל של 1870 שנות גלות וצידוק הדין.
שליחי היהדות הפתוחה משימתם להשכיל דור של קצינים וחיילים לדעת איך היו הדברים בעת החדשה כדי להָבְנות זהות והזדהות לאומית, תרבותית ואנושית עכשווית. הם יספרו את עוללות המודרנה באפיק העולמי אל פיסגת התרבות והמדע ובאפיק הלאומי אל בריאת הישראליות.
• באפיק העולמי יספרו איך 0.2% מתושבי העולם והתרבות המערבית בכל ענפיה גדושה ביצירותיהם. ב- 1901 כתב ביאליק "כולם נשא הרוח כולם סחף האור" ובעשור 1920-30 היו כבר 10 יהודים מגרמניה עם פרסי נובל. ועד היום כ – 27%. ויספרו את מגורשי ספרד ופורטוגל שהקדימו מכולם למודרנה, ויספרו משהו על שפינוזה ואיינשטיין ופרויד ומרקס וברנדס ומאהלר. ואיך נוסדו היהדות הרפורמית והקונסרווטיבית להציל מיליונים מפרישה. ואיך שגאה יהדות אמריקה ועוד ועוד הישגים בארצות העולם.
• באפיק הלאומי תכלית המסרים של היהדות הפתוחה היא להבנות בנוער את חומרי הזהות של התקומה לגבור על חומרי הזהות הגלותיים של האסונות והחורבנות. בקישינב היו כ – 20 אלף יהודים ו – 500 חוליגנים הרגו בהם. כעבור 45 שנה 600 אלף ביישוב העברי היכו בכל צבאות ערב. ליד הכותל ומצדה והמחנות בפולניה יש יצירות פאר של הישראליות. בכל תחומי החיים ואורחות מדינה שלא היו כמותם בדורות הקודמים.

והם יספרו את מהפכת הריבונות של העם היהודי להקים מדינה. כהיפוך ההיסטוריה. יהושע מקים שיבטייה. מה בין מדינה לשבט. איך המעטים – העליות הראשונות - נושאי זהות לאומית עלו ממדינות לא דמוקרטיות לייסד את היישוב העברי ואת הדמוקרטיה האנושית:
• בזהות הלאומית היינו מקורבן לעם בין עמים;
• במודרנה ניצחנו את הפלשתינים וכל הערבים וכבשנו את חלקת ארצנו;
• בדמוקרטיה המדינתית ניצחנו את השיבטיות הדתית שהביאה לקץ העצמאות;
• ביהדות הפתוחה שחררנו תרבות לאומית אל מלוא מרחב היצירה האנושית;
• הישראליות – היפוך של קורבנוּת ומשיחיות – היא הייחוד להגן עליה;

על העיקרים המכוננים האלה היישוב העברי כינס פזורי גולה; חידשנו את השפה העברית; חכמנו לדבוק בפשרה; זכינו למשפט העמים באו"מ; ניצחנו את מלחמת העצמאות; הקמנו מדינה לעם היהודי ואתה מגילת עצמאות ופנינו לעם להתכנס למדינת ישראל הריבונית לתרבות ישראלית מודרנית, דמוקרטית אנושית וסולידרית.
המתודה והדידקטיקה ומערכי ההדרכה וחומרי העזר והסדנאות ודפי המידע השונים יוכנו כאשר צה"ל ייענה להצעה.

אני מבקש מכבוד הרמטכ"ל להיפנות לקיים אתנו דיון על ההצעה דלעיל להנחיל לצה"ל פעילות של מסרים מלמדי דעת לאומית מדינתית כמרכיב משמעותי דומיננתי בחומרי הזהות של התקומה.
בברכה
צביקה כסה. יו"ר המחנה הישראליאהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל