שירה נורית שושני
חברתי יהודה בר יוסף
שירה נורית שושני
1