חברתי דוד אשל
שירה עדן סימן-טוב
פוליטי יפה מזרחי
1