פוליטי צבי כסה
פוליטי דוד אשל
פוליטי דוד סנדובסקי
פוליטי אברהם אלון
פוליטי אפי יגרמן
חברתי יהודה בר יוסף
פוליטי אלמוג בן זכרי
פוליטי צבי כסה
פוליטי צבי כסה
12