כללי דוד אשל
כללי דוד דרומר
חברתי משה חסדאי
פוליטי משה חסדאי
1