חברתי מוטי גובר
חברתי צבי כסה
חברתי עו"ד צבי שמיר
חברתי משה חסדאי
כללי שמשי חנוך
סאטירה משה מלכי
חברתי הלל עזרא
פוליטי יהודה דרורי
פוליטי גדעון רוזנבלום
123