הגשמה עצמית אורנה אורבך
הגשמה עצמית יפה מזרחי
הגשמה עצמית מאיה קצמן
שירה חני לביא
העצמה אישית יערה בן אור
העצמה אישית יערה בן אור
1