/ קורות חיים

עוסק בכתיבה עיתונאית משנת 2002. יוצר סרטים דוקומנטריים המוצגים בטלוויזיה הקהילתית והוצגו גם בערוצים המסחריים. כואב את מצבם הקשה של בני הגיל השלישי במדינה ולא חושש להביע את דעתו בפני קובעי המדיניות על ההזנחה הפושעת והמתמשכת ביחסם למגזר החלש ביותר במדינה.

123456789