כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  עם ישראל   |  סיפורי עמים   |  כלכלה   |  ביטחון   |  כללי

/ קורות חיים

ציוני, יהודי, יליד הארץ.

1