כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  עם ישראל   |  סיפורי עמים   |  כלכלה   |  חלון לנפש   |  ביטחון   |  כללי   |  כללי

/ קורות חיים

בהשכלתו האקדמית הוא קרוב לצד ההיסטורי, ובכך מתמקד בכתיבתו המחקרית, בעוד בכתיבה השוטפת משתדל לשרטט קווים מקשרים בין אירוע, מעשה או מחדל מן העבר – וזה כאמור יכול להיות אתמול ושלשום - לבין העשוי להתרחש בעתיד – מחר מחרתיים. כבר נאמר למי נתנה הנבואה אלא שהוא לא עוסק בכך. מטרתו לברר מה האתמול יכול ללמד אותנו על המחר. לעתים זה עולה יפה ולעתים לא. אבל זהו אתגר מעניין וזו גם הסיבה מדוע הכתיבה שלו היא לא א

1